Ôn luyện TĐN – Ngày 51 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. A dog is heading home after finding a big, juicy bone. On his way home, he happens upon a river and sees his reflection in the water. He thinks he sees another dog with a bigger, better bone than the one he has. Therefore, he barks at the "other" dog to try to get his bone. When he barks, his bone falls out of his mouth and he has to go home with no bone at all.

What is the lesson we can learn from the story?


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment