Ôn luyện TĐN – Ngày 52 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. A crow (con quạ) is flying around on an abnormally hot summer day looking for water. He comes across a pitcher of water (bình đựng nước), but when he tries to stick his beak (cái mỏ) in he can't reach the water. He tries and tries, slowly getting more dehydrated (tình trạng mất nước của cơ thể). He's about to give up and accept his fate (số phận) when he has an idea: he drops small pebbles (viên sỏi) in the pitcher until the water level rises to the point where he can reach it.

What is the lesson we can learn from the crow?


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment