Ôn luyện TĐN – Ngày 59 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Although the city of Alexandria still exists today, floods and earthquakes buried Antirhodos under water more than 1,600 years ago. But it wasn’t lost for good. In 1996, undersea explorer Franck Goddio found this island beneath just 18 feet of water off the shore of Alexandria. He found statues, columns, pavement, and pottery buried in layers of mud, seaweed, and garbage. These were the ruins of Cleopatra’s palace .

Which statement is not correct?

 

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment