Ôn luyện TĐN – Ngày 70 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Yesterday, we visited Central Park. It is over one-half mile wide and two and one-half miles long with so much to do. We took a carriage ride through the park. Then, we rowed a boat (con thuyền) out on the park's lakes. My mom loved looking at all the sculptures (công trình kiến trúc) in the park. Dad enjoyed the free classical music concert in one of the small pavilions. My brother and I liked the zoo most of all. What stament is not true?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment