Ôn luyện TĐN – Ngày 71 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Thomas Jefferson became president (tổng thống) of the United States in 1801. Spain owned the Louisiana Territory and the Florida. The two countries allowed American farmers to use the shipping ports in these areas. The port (cảng) of New Orleans was especially important to the American settlers. They shipped (vận chuyển) their products down the rivers. The river flowed into the Gulf of Mexico.

What did Spain own?

 

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment