Ôn luyện TĐN – Ngày 75 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Kyle and Cassidy have to write a report together. This report is on a famous musician. They had a problem. They could not choose the musician. Kyle wanted to do the report on John Philip Sousa (1854–1932). He is a famous American composer and bandmaster. Cassidy wanted to do it on Ludwig van Beethoven (1770–1827). He is a famous German composer (nhà soạn nhạc).

Who is Beethoven?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment