Test

UserDatePoints% CorrectTime Spent
1. Phạm Duy2020-02-211060.008801:57:37
2. Đinh Gia Thịnh2020-02-23900.007502:19:48
3. Dương Lê Đinh Thuận2020-02-21860.007202:08:10
4. Ngọc Hân Đỗ Hoàng2020-02-22850.007102:21:13
5. Huỳnh Thị Nhật Thương2020-02-23850.007102:30:07
6. Nhân Nguyễn2020-02-21840.007002:29:33
7. linhdan71432020-02-22830.006902:30:08
8. Phan Bảo Trân2020-02-22810.006802:25:13
9. uyendoan4820022020-02-23810.006801:51:20
10. Trần Thùy Trâm2020-02-21800.006702:15:23

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)