Luyện năng lực ngày 38 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Câu sau đây mắc phải lỗi gì?

 “Tuấn là một thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh và tháo vát, nhưng ai lấy được Tuấn thì giống như có được một món báu vật.”


 

Leave a Comment