Đề thi DEMO – Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM – 2024

Đây là đề thi thử – demo – của bộ đề luyện thi bao gồm 25 đề luyện thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM- 2024.

Bộ đề luyện thi bao gồm 25 đề thi có độ khó tăng dần để giúp học sinh mở rộng kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy vận dụng kiến thức trong các lĩnh vực toán, ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, văn hoá và chuẩn bị tâm lý tự tin cho kỳ thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM năm học 2023 – 2024.

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2024

Số lượt luyện bộ đề

Bạn muốn được tư vấn thêm? Hãy liên hệ qua Zalo, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay!