Luyện năng lực ngày 104 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Một hộp đựng 25 tấm thẻ  được đánh số từ 1 đến 25. Rút ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Tính xác suất để có ít nhất một tấm thẻ chia hết cho 3


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment