Luyện năng lực ngày 110 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Giá niêm yết  sản phẩm X tại một cửa hàng là mức giá sau khi giảm 20% giá bản lẻ. Giá khuyến mãi sản phẩm X là mức giá sau khi giảm 30% giá niêm yết. Nếu khách hàng mua hàng từ cửa hàng với mức giá như tại lễ hội thì cửa hàng phải chiết khấu  bao nhiêu so với giá bán lẻ thì mới có lời.

(Đề 4 trong bộ đề  ĐGNL của Ztest)


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment