Luyện năng lực ngày 114 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Cho hình chóp S.ABC có SA=3a và tạo với (ABC) một góc 600. Tam giác ABC vuông tại B và góc ACB = 300. G là trọng tâm tam giác ABC. SG vuông góc với (ABC). Thể tích khối chóp là:


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment