Ôn luyện TĐN – Ngày 37 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Nam’s family have a trip to Nha Trang's beach. When they’re at the hotel's lobby, the receptionist said “Your room's on the third floor at 302. Just take the elevator number 3, then turn right at the red table. Go straight until you see a clock on the wall to your right, then turn left. Your room shall be on the right”. Nam’s family take the elevator but they forget her guidance. They take another way and see a clock on the wall to the left.

Choose the next guidance for Nam's family to get to their room.

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment