Luyện năng lực ngày 137 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Tổng Bí thư Đảng gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước là


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 137 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội”

    1. Chào em,

      Các câu hỏi ôn tập mỗi ngày sẽ được đăng vào các khung giờ 12:00 PM và 8:00 PM. Em có thể theo dõi fanpage để ôn luyện mỗi ngày hoặc đặt mua Bộ 10 đề để luyện tập 1200 câu hỏi ĐGNL khác nhau.

Leave a Comment