Ôn luyện TĐN – Ngày 54 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. “Soda pop is junk,” declares nutritionist Michael Jacobson “It has no vitamins, no minerals, no protein, and no fiber (chất xơ)”. Jacobson is the director of the Center for Science in the Public Interest and the author of “Liquid Candy,” a 1998 report on the health effects of soft drinks. Heaping helpings of sugar from soft drinks can lead to many health problems, including obesity and tooth decay.

Soda is considered “junk” because:

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment