Luyện năng lực ngày 4 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

1. Cho chuỗi thức ăn sau: Sinh vật sản xuất (3,4.108 calo) -> sinh vật tiêu thụ bậc 1 (2,5.106 calo) -> sinh vật tiêu thụ bậc 2 (2,8.103 calo) -> sinh vật tiêu thụ bậc 3 (1,5.102 calo). Hỏi hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là bao nhiêu?

2. Phát biểu nào sau đây đúng?

3. Cho 9,85g hỗn hợp 2 amin, đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, ta thu được 18,975g muối. Vậy khối lượng HCl phải dùng là bao nhiêu?


 

10 thoughts on “Luyện năng lực ngày 4 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em, hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau tích lũy được thường là 10% so với bậc trước liền kề (Hiệu suất sinh thái luôn luôn nhỏ hơn 100%).

   Để tính hiệu suất sinh thái, em có thể sử dụng công thức sau:

   eff = Ci+1 / Ci x 100%

   Trong đó, eff là hiệu suất sinh thái (tính bằng %), Ci là bậc dinh dưỡng thứ i, Ci+1 là bậc dinh dưỡng thứ i+1 sau bậc Ci.

   Ví dụ, ở đây đề bài yêu cầu tính hiệu suất sinh thái giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì em có thể tính bằng cách:

   eff = (1,5×102)/(2,5×106) = 153/265 = 57,7% ~ 58%. Vì vậy, đáp án là 58%.

  1. Chào em, hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau tích lũy được thường là 10% so với bậc trước liền kề (Hiệu suất sinh thái luôn luôn nhỏ hơn 100%).

   Để tính hiệu suất sinh thái, em có thể sử dụng công thức sau:

   eff = Ci+1 / Ci x 100%

   Trong đó, eff là hiệu suất sinh thái (tính bằng %), Ci là bậc dinh dưỡng thứ i, Ci+1 là bậc dinh dưỡng thứ i+1 sau bậc Ci.

   Ví dụ, ở đây đề bài yêu cầu tính hiệu suất sinh thái giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì em có thể tính bằng cách:

   eff = (1,5×102)/(2,5×106) = 153/265 = 57,7% ~ 58%. Vì vậy, đáp án là 58%.

  1. Chào em, hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau tích lũy được thường là 10% so với bậc trước liền kề (Hiệu suất sinh thái luôn luôn nhỏ hơn 100%).

   Để tính hiệu suất sinh thái, em có thể sử dụng công thức sau:

   eff = Ci+1 / Ci x 100%

   Trong đó, eff là hiệu suất sinh thái (tính bằng %), Ci là bậc dinh dưỡng thứ i, Ci+1 là bậc dinh dưỡng thứ i+1 sau bậc Ci.

   Ví dụ, ở đây đề bài yêu cầu tính hiệu suất sinh thái giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì em có thể tính bằng cách:

   eff = (1,5×102)/(2,5×106) = 153/265 = 57,7% ~ 58%. Vì vậy, đáp án là 58%.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới:

   Giải thích:
   Ta có:
   9,85g Amin + ? HCl -> 18,97g muối
   Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
   mHCl = 18,97 – 9,85 = 9,125g

   Để làm 1000 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

 1. Cho em hỏi câu sinh học, theo công thức của ad thì Ci + 1 là bậc dinh dưỡng thứ Ci +1 sau bậc Ci, vậy có phải bậc 1 là Ci thì bậc 2 là Ci + 1 ko ạ? Mà đề bài ghi là giữa bậc 3 và bậc 1, vậy cách thay số vào công thức như thế nào ạ? Giả sử đề bài cho là giữa bậc 2 và 1 thì mình giải sao ạ? Em cảm ơn.

  1. Chào em,

   Ci là sinh vật sản xuất, Ci + 1 là bậc 1, Ci + 2 là bậc 2… Em xem kỹ lại hướng dẫn của thầy.
   Nếu đề cho là giữa bậc 2 và 1 thì mình lấy Ci+2/Ci+1 x 100% em nhé. Mình luôn lấy bậc lớn hơn chia cho bậc nhỏ hơn.

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment