Luyện năng lực ngày 31 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Trong một cuộc chạy đua, Minh chạy nhanh hơn cả Tuấn và Sang. Hải chạy không nhanh bằng Tuấn và chậm hơn Sang. Lan là người chạy nhanh hơn Sang và chậm hơn Minh. Vậy ta có thể so sánh tốc độ chạy của Lan và Tuấn như thế nào?


 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)