Luyện năng lực ngày 31 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Trong một cuộc chạy đua, Minh chạy nhanh hơn cả Tuấn và Sang. Hải chạy không nhanh bằng Tuấn và chậm hơn Sang. Lan là người chạy nhanh hơn Sang và chậm hơn Minh. Vậy ta có thể so sánh tốc độ chạy của Lan và Tuấn như thế nào?


 

Leave a Comment