Luyện năng lực ngày 31 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, sông Hương không được so sánh với những hình ảnh nào?


 

Leave a Comment