Luyện năng lực ngày 34 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Vật chất di truyền của một chủng virut là một phân tử axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, T, G, X. Trong đó, A = T = G = 24%. Vật chất di truyền của chủng virut này là:


 

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 34 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới:

   Giải thích:
   Vì vật chất di truyền có nu loại T nên đây là ADN (ADN gồm A, T, G, X).
   Dựa vào nguyên tắc bổ sung thì ADN mạch kép khi A=T; G=X nhưng trong đề bài cho thì A=T=G=24% nên G và X không bằng nhau => đây là ADN mạch đơn.

   Để có thể rèn luyện hơn 1000 câu tương tự và nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất của các thầy cô, em hãy đặt mua ngay Bộ 10 đề thi thử ĐGNL nhé.

Leave a Comment