Luyện năng lực ngày 36 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

You have to be rich to send your child to a private school because the fees are……….


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 36 – Ngôn ngữ”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới nhé:

   Giải thích:

   Chắc hẳn bạn rất giàu có thì mới gửi con học trường đó vì học phí rất là….
   Đáp án là astronimocal = expensive – đắt đỏ
   Các từ còn lại, em có thể tra từ điển để biết ý nghĩa nhé.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới nhé:

   Giải thích:

   Chắc hẳn bạn rất giàu có thì mới gửi con học trường đó vì học phí rất là….
   Đáp án là astronimocal = expensive – đắt đỏ
   Các từ còn lại, em có thể tra từ điển để biết ý nghĩa nhé.

Leave a Comment