Luyện năng lực ngày 36 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Tỉ lệ giữa x và y là 3 : 4, tỉ lệ giữa x + 7 và y + 7 là 4 : 5. Vậy tỉ lệ giữa x + 14 và y + 14 là bao nhiêu?


 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)