Luyện năng lực ngày 3 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Trong giai đoạn 1991 – 2000, về chính sách đối ngoại, nước Nga một mặt ngả về phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước ở:

2. Tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta là:

3. Những thắng lợi quân sự nào của quân dân ta đã tác động trực tiếp đến việc kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam?


 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)