Luyện năng lực ngày 3 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Trong giai đoạn 1991 – 2000, về chính sách đối ngoại, nước Nga một mặt ngả về phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước ở:

2. Tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta là:

3. Những thắng lợi quân sự nào của quân dân ta đã tác động trực tiếp đến việc kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam?


 

Leave a Comment