Luyện năng lực ngày 40 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Nếu (x+y)/(x-y) = 4/3 và x khác 0, thì (x-3y) bằng bao nhiêu % (x + 3y)?


 

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 40 – Toán, Tư duy logic”

  1. Cô hướng dẫn câu này như sau nha!
   Ta có: (x+y)/(x-y) = 4/3 => Em quy đồng và nhân chéo sẽ tính được ra kết quả là x = 7y
   Câu hỏi là (x-3y) bằng bao nhiêu phần trăm so với (x+3y) có nghĩa là (x-3y)/(x+3y) = ?%
   Em chỉ cần thế x = 7y vào biểu thức (x-3y)/(x+3y), sau đó em triệt tiêu đi y ở cả tử và mẫu sẽ ra được 4/10 => 40%
   Những dạng này khá đơn giản, chưa vận dụng nhiều. em cố gắng ôn luyện nhiều hơn nha Hạnh!

Leave a Comment