Luyện năng lực ngày 40 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

It is believed that the wanted man was living in London.


 

8 thoughts on “Luyện năng lực ngày 40 – Ngôn ngữ”

  1. Chào em,

   Em xem gợi ý nhé:

   Gợi ý:

   Chào em, để giải quyết bài tập này, em cần phân biệt giữa man và men. Phân biệt được man và men thì ta sẽ biết tại sao was living lại sai nhé.

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

  1. Chào em,

   Em xem gợi ý nhé:

   Gợi ý:

   Chào em, để giải quyết bài tập này, em cần phân biệt giữa man và men. Phân biệt được man và men thì ta sẽ biết tại sao was living lại sai nhé.

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

    1. Chào em,

     Vậy theo em “man” và “men” khác nhau như thế nào?

     Em trả lời giúp thầy câu này, thầy sẽ giải thích cho em nhé.

     Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
     Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

     1. Dạ sự khác nhau giữa man và men, theo em thì chỉ khác ở số nhiều và số ít thôi. “man” số ít còn “men” số nhiều. Nhưng trong câu này thì “was living” đã chia số ít theo “man” là đúng rồi ạ. Em nghĩ sự khác nhau giữa “màn” và “men” không liên quan đến lỗi sai. Cái sai là “was living” đã chia thì quá khứ, trong khi đúng nhất nên chia hiện tại là “is living”, vì câu này ko thể chia ở quá khứ được. Cả về ngữ cảnh lẫn ngữ pháp ạ!!

     2. Đúng rồi em nhé. Chúc mừng em đã nhận ra vấn đề. Đây là câu rất đơn giản nhưng lại có nhiều bạn hỏi câu này. Vì vậy, thầy muốn thử xem bạn nào đang nắm vững ngữ pháp. Thầy rất vui khi em đã tự tin chia sẻ suy nghĩ của mình. Cố gắng phát huy em nhé.

Leave a Comment