Luyện năng lực ngày 44 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Nếu x/a = 4, a/y = 6, a^2 = 9, và  a(b^2)= –8, thì x + 2y = ?

 


 

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 44 – Toán, Tư duy logic”

  1. Chào em, cô sẽ hướng dẫn em giải bài này như sau nhé!
   Đầu tiên, em thấy được a(b^2) = -8 . b^2 luôn là 1 số dương => a chắc chắn sẽ là số âm
   Và: a^2 = 9 => Ta chọn được a= -3
   Đã có được a thì em sẽ tính được x và y nhé! Từ đó sẽ chọn được đáp án chính xác nha Hạnh!

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment