Luyện năng lực ngày 61 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Ở một loài thực vật, gen A là quy định thân cao hoàn toàn so với thân thấp do gen a quy định. Cho cây thân cao 2n+1 có kiểu gen Aaa giao phấn với thân cây thân cao 2n+1 có kiểu gen Aaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 61 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Em tham khảo cách giải mà thầy cô hướng dẫn ở trên em nhé!
   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

  1. Em tham khảo lời giải sau nhé!
   Aaa cho giao tử lặn là aa
   a với tỉ lệ là 1/2
   => Phép lai giữa Aaa x Aaa cho kiểu hình thấp (kiểu hình lặn) với tỉ lệ 1/2.1/2 = 1/4
   => tỉ lệ kiểu hình: 3cao : 1 thấp

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment