Luyện năng lực ngày 62 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Biện pháp tu từ nghệ thuật chính được sử dụng trong câu sau là gì:

"Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông."


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment