Luyện năng lực ngày 62 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Đội ngũ Ztest có tổng cộng 30 người: 24 nữ và 6 nam. Ztest cần chọn ra 5 người để ra đề thi thử. Hỏi xác suất để chọn  3 nữ và 2 nam để tham gia ra đề là bao nhiêu?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 62 – Toán, Tư duy logic”

Leave a Comment