Luyện năng lực ngày 7 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm?

2. Trong nửa sau thế kỉ XX, bốn “con rồng” kinh tế Châu Á bao gồm:

3. Điểm Cực Nam của Việt Nam là ở


 

2 bình luận về “Luyện năng lực ngày 7 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội”

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)