Luyện năng lực ngày 7 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm?

2. Trong nửa sau thế kỉ XX, bốn “con rồng” kinh tế Châu Á bao gồm:

3. Điểm Cực Nam của Việt Nam là ở


 

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 7 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội”

    1. Chào em, hiện nay cả nước có 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) gồm: vùng KTTĐ Bắc Bộ, vùng KTTĐ miền trung, vùng KTTĐ phía nam và vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Leave a Comment