Luyện năng lực ngày 8 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

1. Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:

2. Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a quy định hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được tổng số 10,000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 9,600 hạt nảy mầm. Trong số các hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lí thuyết là:

3. Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (đktc). Kim loại M là?


 

8 thoughts on “Luyện năng lực ngày 8 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em, em xem giải thích như bên dưới nhé:

   Giải thích: Gọi x, y lần lượt là số mol của M2CO3 và MHCO3
   Ta có PTPU như sau:

   M2CO3 (x) + 2HCl -> 2MCl + CO2 (x) + H2O
   MHCO3 (y) + HCl -> MCl + CO2 (y) + H2O

   Ta có x + y = nCO2 = 0,448/22,4 = 0,2 mol
   Bên cạnh đó, ta lại có:
   (2M + 60)x + (M + 61)y = 1,9.

   Lần lượt thử các phương án như sau:

   M là Na (23) => x + y = 0,02 và 106x + 84y = 1,9 => x = 0,01 và y = 0,01 => M là Na thỏa mãn điều kiện.
   Trong các trường hợp còn lại với M là K (39), Rb (85) và Li (7) thì không thỏa điều kiện nên đáp án đúng là Na.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích ở dưới nhé.

   Giải thích:
   Dựa theo đề bài, ta có số hạt không nảy mầm là 10000 – 9600 = 400 hạt
   -> f(aa) = 400/10000 = 0,04 => qa = 0,2
   Vậy pA = 1 – qa = 0,8 => f(AA) = 0,64
   => Tỉ lệ kiểu gen sẽ là 0,64AA : 0,32 Aa : 0,04aa
   Tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp (AA) tính theo lý thuyết sẽ là 0,64/0,64 + 0,32 = 66,7% ~ 67%

   Câu này, có thể do các bạn khi tải câu hỏi và đáp án lên bị sai đáp án 67% thành 64%. Vì vậy khiến cho các em thắc mắc câu này. Thây cô đã cập nhật lại đáp án rồi. Em xem nhé.
   Để cảm ơn em đã giúp thầy cô phát hiện lỗi sai này, Ztest sẽ tặng em một mã voucher ưu đãi giảm 20% khi đặt mua bộ đề thi. Em vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn qua email ztest.contact@talentmind.edu.vn để được nhận voucher nhé.

   Cảm ơn em.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích ở dưới nhé.

   Giải thích:
   Dựa theo đề bài, ta có số hạt không nảy mầm là 10000 – 9600 = 400 hạt
   -> f(aa) = 400/10000 = 0,04 => qa = 0,2
   Vậy pA = 1 – qa = 0,8 => f(AA) = 0,64
   => Tỉ lệ kiểu gen sẽ là 0,64AA : 0,32 Aa : 0,04aa
   Tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp (AA) tính theo lý thuyết sẽ là 0,64/0,64 + 0,32 = 66,7% ~ 67%

   Câu này, có thể do các bạn khi tải câu hỏi và đáp án lên bị sai đáp án 67% thành 64%. Vì vậy khiến cho các em thắc mắc câu này. Thây cô đã cập nhật lại đáp án rồi. Em xem nhé.
   Để cảm ơn em đã giúp thầy cô phát hiện lỗi sai này, Ztest sẽ tặng em một mã voucher ưu đãi giảm 20% khi đặt mua bộ đề thi. Em vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn qua email ztest.contact@talentmind.edu.vn để được nhận voucher nhé.

   Cảm ơn em.

  1. Chào em, câu này thuộc dạng toán di truyền quần thể (cụ thể hơn là tính tỉ lệ kiểu gen).
   Nhưng em đọc kĩ câu hỏi là tính tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp trong tổng số các hạt nảy mầm.
   Do đó, em cần tìm được tỉ lệ các hạt có kiểu gen (A) trong tổng số hạt không nảy mầm và trong các hạt nảy mầm -> từ đó em đã suy ra được kết quả rồi!

Leave a Comment