Luyện năng lực ngày 70 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Ngân hàng đề thi IQ mỗi ngày hiện tại sẽ có 100 câu hỏi chỉ có 1 quy luật, 50 câu hỏi có 2 quy luật và 10 câu hỏi có 3 quy luật. Vào cuối tuần này thầy sẽ chọn ra 7 câu bất kì để ra đề cho các em. Tìm xác suất để đề IQ tuần sau có đúng 3 câu hỏi có 2 quy luật.


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment