Ôn luyện TĐN – Ngày 23 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. John: "Hi Anna, I'm on my way to your home and you said I would turn right at the second traffic light from bus station."

Anna: "Yep, and where are you going now?"

John: "Oh, I just pass the bus station."

Anna: "Oh, keep going friend."

John: "Anna, I passed one traffic light, and here’s the second one. I will turn left now. See you soon, bye!"

Which of the following is true about John?


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment