Ôn luyện TĐN – Ngày 28 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Motel is a word made from a blend of two words, motor and hotel. When motor cars first became popular in the early twentieth century, people would sometimes travel long distances. When they needed to stay overnight, instead of going to a hotel where they might not find a place to park the car, they would go to a motel. A motel not only provided lodging for people, but also a place to park a car in front of a room. The first motel rooms were not joined as they are today. Instead, each room was in an individual cottage.

Which sentence is TRUE?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment