Ôn luyện TĐN – Ngày 31 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. There are fewer coyotes (sói đồng cỏ) because wolves (sói) have killed some of them. That means there is more of the coyotes’ favorite food—little rodents (thú gặm nhấm)—for foxes (cáo), badgers (lửng), and eagles (diều hâu) to eat. Even trees and plants are healthier now that bears and elk (nai sừng xám) don’t snack (ăn nhẹ) on them as much.

Which animal is the predator (thú săn mồi) of the coyotes?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment