Ôn luyện TĐN – Ngày 34 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Fisk and Holland watched in awe (kinh ngạc, nể phục) as Koorina, a duck-billed platypus (thú mỏ vịt), chowed down (ăn) on huge quantities of worms, bugs, and crayfish (tôm) because she is preparing to nurse (nuôi) her young (con).

Which answer is TRUE?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment