Ôn luyện TĐN – Ngày 64 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. In the English language, there are many different verbs you can use to indicate (cho biết) how someone is speaking.. You can find such words in the article you just read: said, shout, diss, called, yelled. Verbs to show someone who might be nervous while speaking are mumble, stutter, and stammer.. Verbs to suggest someone is excited are shout, yell, or scream. Other verbs might be used to indicate someone might be unhappy: whine, grumble, complain, weep, groan, moan, or sob.

The frightened boy began to speak in front of 500 people, he says: “Good evening,”. How does he feel?


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment