Ôn luyện TĐN – Ngày 66 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Workers are building a 600-foot-high wall that will stretch (giãn rộng) across the Yangtze. Then they will install giant generators (máy phát điện). These will provide energy for 15 large coal-burning power stations (nhà máy nhiệt điện đốt than) . However, many scientists say the dam will be an ecological disaster (thảm họa sinh học). It will destroy the natural surroundings and threaten many fish and animals.

What is the Yangtze?

 

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment