Ôn luyện TĐN – Ngày 7 – Toán Logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Tung, Cuc, Truc and Mai have some pencils. The numbers of pencils each has are a continuous sequence. And the sum of those 4 numbers can be divided by 10. Tung has the least pencils, Mai has the most, and Cuc has less than Truc. How many pencils does Cuc have? Knowing the pencils each one has are between 5-10.

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment