Ôn luyện TĐN – Ngày 72 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Jason and Sam worked all day. They had to choose a fairy tale (truyện cổ tích) and rewrite it. Some fairy tales could appear in a newspaper. Jason and Sam used a fairy tale by Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen was born in Denmark in 1805. He had written lots of fairy tales. This made him Denmark’s most famous author.

Who is Hans Christian Andersen?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment