Ôn luyện TĐN – Ngày 72 – Toán Logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Xuân and Hà leave their home at the same time. They walk on the the street from Xuân's house to Hà's house. They met at a point 50 m from Xuân's house. Knowing that Xuân walked from her house to Ha's house in 12 minutes. Ha goes to Xuan's house in 10 minutes. How far is it from Xuân's house to Hà's house?


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment