Cấu Trúc Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – Kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc Gia TPHCM

Ngày 12/12/2019, ĐH Quốc Gia TPHCM đã công bố lịch thi và cấu trúc đề thi của Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020. Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 sẽ được tổ chức ở nhiều địa phương đem lại sự thuận lợi cho các thí sinh.

Ngay từ bây giờ thí sinh có thể đăng ký tham gia kỳ thi tại trang đăng ký của ĐH Quốc Gia TPHCM.

Thí sinh có thể tham gia rèn luyện các đề thi đánh giá năng lực biên soạn dành cho luyện thi đánh giá năng lực để có được trải nghiệm và chuẩn bị kiến thức, tâm lý tốt nhất cho kỳ thi này.

Cấu trúc đề thi Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 – Kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc Gia TPHCM như sau:

Cấu trúc của đề thi được tích hợp các kỹ năng đọc hiểu, phân tích vấn đề để đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh bao gồm sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung bài thi được bao gồm đầy đủ về mặt kiến thứ và tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Đề thi gồm 120 câu với thời gian làm bài là 150 phút, bao gồm 3 phần:

 • PHẦN 1: NGÔN NGỮ
  • Nội dung bao gồm các câu hỏi, bài đọc đánh giá kiến thức văn học, khả năng dùng từ, khả năng đọc hiểu, khả năng phân tích bài viết Tiếng Việt và Tiếng Anh.
  • Ngôn ngữ – Tiếng Việt: 20 câu
  • Ngôn ngữ – Tiếng Anh: 20 câu
 • PHẦN 2: TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC & PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
  • Nội dung bao gồm các vấn đề về toán phổ thông, các bài suy luận và xác định các quy luật logic, các bài phân tích và chọn phương án trả lời tương ứng với từng bảng số liệu cho trước.
  • Toán học: 10 câu
  • Tư duy logic: 10 câu
  • Phân tích số liệu: 10 câu
 • PHẦN 3: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  • Nội dung bao gồm các vấn đề liên quan đến kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
  • Hoá học: 10 câu
  • Vật lý: 10 câu
  • Sinh học: 10 câu
  • Địa lý: 10 câu
  • Lịch sử: 10 câu

Phương pháp đánh giá

Đề thi được đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm.

 • Điểm thi của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tuỳ thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi.
 • Điểm số tối đa của bài thi: 1.200 điểm
  • Điểm số tối đa của phần 1 – Ngôn ngữ: 400 điểm
  • Điểm số tối đa của phần 2 – Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu: 300 điểm
  • Điểm số tối đa của phần 3 – Giải quyết vấn đề: 500 điểm

Nguồn tham khảo: theo công bố cấu trúc đề thi của ĐH Quốc Gia TPHCM ngày 12/12/2019

Hãy tham gia rèn luyện các đề thi đánh giá năng lực biên soạn dành cho luyện thi đánh giá năng lực để có được trải nghiệm và chuẩn bị kiến thức, tâm lý tốt nhất cho kỳ thi này!

Leave a Comment