Luyện năng lực ngày 14 – Toán, Tư duy logic

1. Để có thể xây dựng chính sách kinh tế toàn cầu hiệu quả, Ngân hàng Thế giới cần tái phân bổ số cổ phần ưu đãi biểu quyết của các cổ đông một cách hợp lý hơn. Ví dụ, Trung Quốc chiếm khoảng 15% GDP trên toàn thế giới, nhưng chỉ có 3% cổ phần ưu đãi biểu quyết. Trong khi đó Bỉ, nước chỉ chiếm chưa đầy 1% GDP toàn cầu, lại có đến 2% cổ phần ưu đãi biểu quyết.

 Tác giả đã dựa vào nhận định nào dưới đây để đưa ra đề nghị xây dựng chính sách kinh tế toàn cầu một cách hiệu quả hơn?

2. Bạn dự định bán một quyển sách có giá bán bằng 125% chi phí. Tỉ lệ phần trăm lợi nhuận so với chi phí khi bán 100 quyển sách là bao nhiêu?

3. Vào cuối năm, nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho các em học sinh khối 12. Vào buổi sáng, sẽ có 5 lớp thay phiên nhau đi khám sức khỏe bao gồm 12A1, 12B1, 12C1, 12D1 và 12E1. Dưới đây là một số thông tin ghi nhận được:

Lớp 12A1 sẽ đi khám ngay trước lớp 12B1

Lớp 12C1 sẽ đi khám sau lớp 12E1

Lớp 12D1 sẽ đi khám cuối cùng.

 Thứ tự đi khám sức khỏe (từ đầu tiên đến cuối cùng) của các lớp có thể sẽ là:


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 14 – Toán, Tư duy logic”

  1. Chào em,
   Em xem giải thích ở bên dưới nhé.

   Giải thích: Đặt chi phí mỗi quyển sách là x. Vậy, chi phí 100 quyển sách sẽ là 100x.
   Bởi vì bạn bán một quyển sách có giá bằng 125% chi phí nên ta có:
   Giá bán một quyển sách = (125/100)x= 5x/4
   Lợi nhuận một quyển sách = Giá bán – Chi phí = 5x/4 – x = x/4
   => Lợi nhuận của 100 quyển sách sẽ bằng: 100 (x/4) = 25x.
   Vì vậy, tỉ lệ phần trăm giữa lợi nhuận so với chi phí của 100 quyển sách sẽ là: (25x/100x) 100% = 25%.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới nhé:

   Giải thích:
   Nhận định trên đề cập đến việc tái phân bổ số cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ giúp Ngân hàng Thế giới có thể xây dựng chính sách kinh tế toàn cầu một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, nhận định này cũng chỉ ra sự bất hợp lý trong việc phân bố cổ phần ưu đãi.
   Điều này ngụ ý rằng cách phân bổ số cổ phần là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc Ngân hàng xây dựng chính sách.

Leave a Comment