Luyện năng lực ngày 15 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Điểm Cực Bắc của Việt Nam là ở

2. Để giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã:

3. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã bị quân đội Mĩ chiếm đóng, văn kiện đánh dấu nền tảng mới cho quan hệ giữa hai nước Mỹ và Nhật Bản là:


 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)