Luyện năng lực ngày 17 – Ngôn ngữ

1. Trong các tác phẩm sau, tác phẩm nào là văn chính luận?

2. Nhưng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc còn thể hiện ở nhiều mức độ và dưới nhiều dạng thức khác nữa […]. Có khi lại là nỗi đau buồn da diết của con người trong một thời mất nước tối tăm, mà tấm lòng thành kính thiết tha đối với đất nước, đối với cha ông chỉ biết dồn vào tình yêu tiếng mẹ đẻ.

Tác phẩm nào sau đây thể hiện đúng với nhận định trên?

3. Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả


 

3 thoughts on “Luyện năng lực ngày 17 – Ngôn ngữ”

  1. Chào em,

   Đáp án là Nhớ rừng vì đúng với nhận định trên. Các tác phẩm còn lại mặc dù cũng nói về khát khao giải phóng đất nước, chống giặc ngoại xâm nhưng là dưới góc độ tích cực, lạc quan, quyết tâm. Trong khi đó, Nhớ rừng là tác phẩm của Thế Lữ thể hiện sự chán nản, bất đắc chí của những người yêu nước, học thức nhưng không thể làm gì để thay đổi vận mệnh đất nước. Em có thể tìm đọc lại tác phẩm Nhớ rừng để hiểu rõ hơn.

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment