Luyện năng lực ngày 19 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

2. Tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước ta là:

3. Nhận định “Thắng lợi này minh chứng cho sự trưởng thành của quân đội ta và cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công” phù hợp với chiến dịch nào sau đây:


 

4 bình luận về “Luyện năng lực ngày 19 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội”

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)