Luyện năng lực ngày 19 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

2. Tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước ta là:

3. Nhận định “Thắng lợi này minh chứng cho sự trưởng thành của quân đội ta và cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công” phù hợp với chiến dịch nào sau đây:


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 19 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội”

    1. Chào em,

      Chúng tôi chưa hiểu rõ lắm câu hỏi của em. Em vui lòng nêu rõ nội dung em mong muốn được giải đáp để các thầy cô hỗ trợ nhé.

      Cảm ơn em.

Leave a Comment