Luyện năng lực ngày 22 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Trong con heo đất nhà bạn có các đồng xu 500, 1.000, 2.000. Xác suất để lấy ra đồng xu 500 là 1/6. Xác suất để lấy ra đồng xu 2.000 là 1/4. Hỏi có bao nhiêu đồng xu trong con heo đất?

2. Ba công nhân A, B và C được thuê làm trong 4 ngày. Tiền công mỗi ngày của ba người như sau:

Tiền công ngày đầu của A là 40.000 VND.

Mỗi ngày, tiền công tăng 20.000 VND.

Tiền công ngày đầu của B là 30.000 VND.

Mỗi ngày, tiền công tăng 20.000 VND.

Tiền công ngày đầu của C là 10. 000 VND.

Mỗi ngày, tiền công tăng theo thứ tự các số nguyên tố 2, 3 và 5.

 

Câu nào dưới đây đúng khi nói về số tiền công của A, B và C thu được trong 4 ngày đầu?

3. Một nhóm bạn có độ tuổi trung bình là 32. Khi một thành viên rời khỏi nhóm và có thành viên khác vào thay thế thì độ tuổi trung bình của nhóm là 30. Được biết thành viên mới vào nhỏ hơn thành viên rời khỏi 10 tuổi. Vậy nhóm này có bao nhiêu thành viên?


 

8 thoughts on “Luyện năng lực ngày 22 – Toán, Tư duy logic”

  1. Chào em,

   Để xem đáp án, em vui lòng đăng nhập vào tài khoản nhé. Nếu chưa có thì em có thể đăng ký tài khoản ngay trên website em nhé.

  1. Chào em,
   Em xem giải thích như bên dưới nhé.

   Giải thích:
   Đặt x là số thành viên của nhóm, A là tổng số tuổi của nhóm lúc đầu và B là tổng số tuổi của nhóm lúc sau.

   Để tính độ tuổi trung bình, ta lấy tổng số tuổi chia cho số thành viên của nhóm.

   Theo đề bài, ta có độ tuổi trung bình của nhóm ban đầu bằng: A/x = 32 (1)
   Độ tuổi trung bình của nhóm lúc sau bằng: B/x = 30 (2)
   Biết thành viên mới vào nhỏ hơn thành viên rời khỏi 10 tuổi => A = B + 10 (3)

   Từ (1), (2), (3): ta có:
   (B + 10)/x = 32
   B/x = 30 => B = 30x
   => (30x + 10)/x = 32
   => x = 5

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới:

   Câu 1:
   Giải thích:
   Bài tập này đánh giá khả năng quan sát và tư duy của bạn.
   Vì xác suất của đồng 500 là 1/6 và xác suất của đồng 2000 là 1/4 nên tổng số đồng xu phải chia hết cho 6 và 4. Vì vậy, đáp án phù hợp chỉ có thể là 24.

   Câu 2:
   Tiền công của A trong 4 ngày đầu: 4 + 6 + 8 + 10 = 28.
   Tiền công của B trong 4 ngày đầu: 3 + 5 + 7 + 9 = 24.
   Tiền công của C trong 4 ngày đầu: 1 + 3 + 6 + 11 = 21.
   Do vậy, A > B > C.

   Ngoài ra, em lưu ý vì người giải đáp cho em là các thầy cô nên em nhớ xưng hô có lời chào phù hợp nhé. Cảm ơn em.

Leave a Comment