Luyện năng lực ngày 24 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Những cây một năm thì tuổi được tính theo bộ phận nào sau đây?

2. Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau một đoạn 7 cm dao động với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng là 0,6 m/s. Tìm số điểm dao động cực đại giữa A và B trong trường hợp hai nguồn dao động cùng pha.

3. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?


 

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 24 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới nhé:

   Giải thích :
   Ta có : λ = v/f = 60/40 = 1,5cm
   2 nguồn dao động cùng pha ta có :
   -7 ≤ kλ ≤ 7 => -4,7 ≤ k ≤ 4,7
   Vậy suy ra có 9 điểm dao động cực đại.

Leave a Comment