Luyện năng lực ngày 25 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. “Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,

Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi.”

(Chiều xuân – Anh Thơ)

Câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật:

2. Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu

Cô phàm viễn ảnh bích không tận

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu

 Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng – Lí Bạch

 Từ nào sau đây cùng nghĩa với từ “Cố nhân” trong bài thơ trên?

3. Điền vào chỗ trống trong câu thơ:

“Bóng buồm đã khuất bầu không,

Trông theo chỉ thấy dòng …. bên trời.”

 Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng – Lí Bạch.


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 25 – Ngôn ngữ”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới.

   Giải thích:
   Từ “cố” trong “cố nhân” nghĩa là người xưa, người cũ.
   Vì vậy, từ phù hợp là “cố sự” – chuyện cũ.

   Cố tật nghĩa là thói quen xấu khó bỏ hoặc có nghĩa là cố tình gây thương tật cho người khác.
   Cố đạo là linh mục người nước ngoài
   Cố xa là chiếc xe hư, xe hỏng.

   Để có thể rèn luyện hơn 1000 câu tương tự và nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất của các thầy cô, em hãy đặt mua ngay Bộ 10 đề thi thử ĐGNL nhé.

  1. Chào em, để làm được các câu này hoặc là em có thể học thuộc bài hoặc là em có thể tự cảm nhận cách gieo vần của bài thơ. Trong 4 đáp án chỉ có chữ “sông” là hợp vần với chữ “không”

Leave a Comment