Luyện năng lực ngày 26 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Chính sách kinh tế mới do Lenin đề xướng bao gồm các chính sách chủ yếu về:

2. Sự kiện nào trong giai đoạn 1919 - 1925 được ví “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?

3. Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta


 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)