Luyện năng lực ngày 27 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Xác suất để chọn ra một số ngẫu nhiên từ 1 đến 1000 chia hết cho 7 và 10 là bao nhiêu?

2. Tháng Giêng, giá trị của một cổ phiếu tăng 25%;

Tháng Hai, giá trị cổ phiếu giảm 20%.

Tháng Ba, giá trị cổ phiếu tăng 50%;

Tháng Tư, giá trị cổ phiếu giảm 40%.

Nếu bạn mua $80 cổ phiếu vào ngày 1/1 và bán đi vào cuối Tháng Tư, vậy giá trị cổ phiếu của bạn thay đổi bao nhiêu phần trăm?

3. Trong một cuộc thi ăn, Thu ăn ít hơn cả Long và Sang. Ngân ăn không bằng Long nhưng hơn Sang. Vậy ta có thể so sánh sức ăn của Thương và Sang nếu biết thêm thông tin nào?


 

8 bình luận về “Luyện năng lực ngày 27 – Toán, Tư duy logic”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới nhé:

   Giải thích:
   Vào cuối Tháng Giêng, giá cổ phiếu là $80 + 25%($80) = $80 + $20 = $100.
   Vào cuối Tháng Hai, giá cổ phiếu là $100 – 20%($100) = $100 – $20 = $80.
   Vào cuối Tháng Ba, giá cổ phiếu là $80 + 50%($80) = $80 + $40 = $120.
   Vào cuối Tháng Tư, giá cổ phiếu là $120– 40%($120) = $120 – $48 = $72.

   Vậy, phần trăm thay đổi: 80 – 72/ 80 = 8/80 = 1/10 = 10%

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới.

   Giải thích:
   Số chia hết cho 7 và 10 sẽ là bội số chung của 7 và 10. Bội số chung nhỏ nhất của 7 và 10 là 70.
   Từ 1 đến 1000 sẽ có 14 số (70, 140, 210,…, 980) chia hết cho 70.
   Do đó, xác suất cần tìm theo yêu cầu sẽ là 14/1000 = 7/500.

   Để có thể rèn luyện hơn 1000 câu tương tự và nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất của các thầy cô, em hãy đặt mua ngay Bộ 10 đề thi thử ĐGNL nhé.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)